Remerking av gamle stier, sætertomter og tufter dokumentert av prosjektet ”På gamle tufter”

På årsmøtet vedtok vi å remerke gamle stier, sætertomter og tufter dokumentert av prosjektet ”På gamle tufter”. Hver gård tar i utgangspunktet initiativ til arbeidet på sin del av prosjektet. Samtidig fjernes gammel merking og tuft/sætertomt ryddes. Det gis tilbakemelding til styret om framgang i arbeidet.

Merkespray er kjøpt inn og kan hentes hos Alf. Stien til Hammerslettsætra og Fossmosætra er ferdig ryddet og merket. De gamle merkene er fjernet. De er vanskelig å se siden de har blitt hvite etterhvert. Flott anledning til å komme seg ut en tur. Ta med ryddesag og øks.

Vis hensyn til hekkende fugler i Skoelvutløpet!

Skoelvutløpet (Der Skoelva renner ut i Barduelva) er et svært viktig hekkeområde for flere arter vannfugler, horndykkere og vadefugler. I de siste årene har også et svanepar etablert seg på en av holmene, og hekker her. Skoelvutløpet er i Bardu kommunes arealplan vedtatt som et svært viktig naturområde verdi A. Nedre Bardu utmarkslag oppfordrer derfor på det sterkeste at fiskere og andre som ferdes i området ikke går i land på holmene, eller beveger seg i båt nært holmene i hekketiden. Spesielt at svaneparet har etablert seg på holmene ser vi på som en stor naturverdi for området, og håper at de og andre fugler ikke blir forstyrret i hekketiden.