Varsel om årsmøte

Det varsles om årsmøte 24. mars klokken 19:00. Frist for innkomne saker er 24. februar. Innkalling med saksdokumenter sendes ut 14 dager før møtet.

Remerking av gamle stier, sætertomter og tufter dokumentert av prosjektet ”På gamle tufter”

På årsmøtet vedtok vi å remerke gamle stier, sætertomter og tufter dokumentert av prosjektet ”På gamle tufter”. Hver gård tar i utgangspunktet initiativ til arbeidet på sin del av prosjektet. Samtidig fjernes gammel merking og tuft/sætertomt ryddes. Det gis tilbakemelding til styret om framgang i arbeidet. Merkespray er kjøpt inn og kan hentes hos Alf. … Les mer

Vis hensyn til hekkende fugler i Skoelvutløpet!

Skoelvutløpet (Der Skoelva renner ut i Barduelva) er et svært viktig hekkeområde for flere arter vannfugler, horndykkere og vadefugler. I de siste årene har også et svanepar etablert seg på en av holmene, og hekker her. Skoelvutløpet er i Bardu kommunes arealplan vedtatt som et svært viktig naturområde verdi A. Nedre Bardu utmarkslag oppfordrer derfor … Les mer