Skuddpremie på skadedyr på privat grunn i Bardu Kommune

Det er etablert ordninger for skuddpremie på skadedyr på privat grunn i Bardu Kommune

Vedlagte linker beskriver ordninga:

Orientering skuddpremier

Skjema skuddpremie