Fiske

Fiske på privat grunn i Nedre Bardu organiseres og administreres av Samarbeidsutvalget for grunneierlagene i Bardu (SGB).

Skal man fiske på statens grunn, for eksempel Skovatnet, må man kjøpe Statsskog sitt fiskekort.  Innenfor Nedre Bardu Utmarkslag sitt område er det mange gode fiskevann og elver, både for stangfiske om sommeren, og isfiske om vinteren. Her nevnes Barduelva og Skoelva, Sagbekkvatnet, Rolvvannet, Kroktjønna, Sætervatnet, Steinvatnet og Øverlitjønna.

Samarbeidsutvalget for grunneierlagene i Bardu (SGB) har avtale om salg av fiskekort via nettsiden Inatur.no

For Barduelva er det utarbeidet en egen driftsplan. Forskrift om fiske i Vassdrag i Troms § 9, som gir tillatelse til at grunneiere kan fiske med garn med minste maskevidde 35 mm.
Det er bestemte tider for garnfiske i de forskjellige soner.

I sone 4 (Tune bru – Bardufoss kraftstasjon) gjelder følgende garntider:
F.o.m. 1. juni t.o.m. 15.juli og f.o.m. 1. august t.o.m. 15. august.

Det tillates å fiske med inntil 2 garn pr. grunneier. Garnfiske tidsbegrenses fra kl. 1800 ene dagen til kl. 1000 dagen etter. Garn skal være tydelig merket med eierens navn og adresse, og med minst 1 godt synlig fløtt.

I et prosjekt i 2007-2008 fra Fylkesmannen i Troms og kraftselskapene, er konklusjonen at fiskebestanden generelt sett i Barduelva er uforandret i løpet av de 10 siste år. Imidlertid viser det seg at ørretbestanden har en vekst, og røyebestanden går noe ned. Rapporten finnes på nettsidene til Fylkesmannen i Troms «Rapport om fiskebestanden i Barduelva».