Småviltjakt

Småviltjakt på privat grunn i Nedre Bardu organiseres og administreres av Samarbeidsutvalget for grunneierlagene i Bardu (SGB).

Salg av jaktkort for småviltjakt gjøres elektronisk på inatur.no. Her finner man også gjeldede dagskvoter og jaktregler.

Enhver plikter å sette seg inn i gjeldende jakttider for de ulike arter.