Småviltjakt

Småviltjakt på privat grunn i Bardu organiseres og administreres av Samarbeidsutvalget for grunneierlagene i Bardu (SGB).
SGB administrerer også oppsynstjenesten på privat grunn.

Salg av jaktkort for småviltjakt gjøres elektronisk på inatur.no. Her finner man også gjeldede dagskvoter.

Enhver plikter å sette seg inn i gjeldende jakttider for de ulike arter.

Regler

Jaktkort for privat grunn tilknyttet Samarbeidsutvalg for Grunneierlagene i Bardu.

Kortet gjelder innenfor arealet som er tilknyttet SGB. Sesongen følger jaktåret 01.04.2019 – 31.03.2020.

Enhver Jeger plikter å sette seg inn i gjeldende jakttider for de ulike arter, der lokale regler ikke er opplyst gjelder jakttidsrammen.

 

Jaktregler

Generelt for alle tilknyttede lag:

 • De generelle bestemmelser om jakt fra direktoratet for naturforvaltning gjelder med mindre det er foretatt innskrekninger eller merknader for det enkelte utmarks eller grunneierlag.
 • I tiden 25. sept – 1. okt er jakt etter rype og skogsfugl forbudt (elgjakt).
 • Jakthund må dokumentert være sauerein.
 • Bag Limit settes senest 1. september.
 • Bruk av løs på drevende halsende hund er ikke tillatt før 1. nov.
 • All fangster skal rapporteres, på nettportalen.
 • Jakttider varierer per art, jegeren plikter å sette seg inn i dette selv.
 • Røy og orrhøne er fredet.

 

Nedre Bardu Grunneierlag:

 • Jakt med hund IKKE TILLAT.
 • Forbud mot jakt på gås og and langs Barduelva.

 

Østerdalen utmarkslag

 • Tiur, Røy og Andefugler er fredet.
 • Jakt med hund er ikke tillatt.
 • I tiden fra 25. sept til 01. nov er all småviltjakt forbud.