Kjøp av «Grunneierkort»

Vi har fått tilbakemelding om at det er nødvendig å presistrere hvem som har anledning til å kjøpe grunneierkort på inatur. Dette er godt forklart på inatur og følgende gjelder: Kort kun gyldig for grunneiere. Grunneier er person som står oppført i grunnbok med hjemmel til eiendom, samt grunneiers barn frem til fylte 20 år.