Årsmøter/medlemsmøter

Årsmøteprotokoll 1997

Årsmøteprotokoll 1998                        Årsberetning 1998

Årsmøteprotokoll 1999

Årsmøteprotokoll 2000

Årsmøteprotokoll 2011                         Sakspapirer 2011

Årsmøteprotokoll 2012                        Sakspapirer årsmøte 2012

Årsmøteprotokoll 2013                        Sakspapirer årsmøte 2013

Årsmøteprotokoll 2014                        Sakspapirer årsmøte 2014
Protokoll medlemsmøte juni 2014      Sakspapirer medlemsmøte juni 2014

Årsmøteprotokoll 2015                        Sakspapirer årsmøte 2015

Årsmøteprotokoll 2016                        Sakspapirer årsmøte 2016

Årsmøteprotokoll 2017                        Sakspapirer årsmøte 2017

Årsmøteprotokoll 2018                        Sakspapirer årsmøte 2018

Årsmøteprotokoll 2019                        Sakspapirer årsmøte 2019

Årsmøteprotokoll 2020                       Sakspapirer årsmøte 2020

Årsmøteprotokoll 2021                        Sakspapirer årsmøte 2021