Historikk

Lagets historikk

Nedre Bardu Utmarkslag ble stiftet på et grunneiermøte i den gamle skolehuset i Sundlia 25. januar 1974. Møtet ble ledet av Kjell Berntsen, som hadde ledet et arbeidsutvalg for å se på mulighetene for et utmarkslag. Tilstede på stiftelsesmøtet var Oluf Bergli, Kyrre Sundheim, Per Myrvang, Evald Granberg, Otto Minde, Bjarne Berntsen, Jan Albrigtsen, Hjalmar Berntsen, Andreas Fossland, Odd Aasen, Ola Fredheim, Jon Sundheim, Olaf Sundheim, Ola Sundheim, og Oddvar Sundheim. I tillegg var arbeidsutvalgets øvrige medlemmer Leif Sundheim og Jan Osvald Berntsen. I tillegg var Fylkesagronomen i Troms spesielt invitert.

Det ble enstemmig vedtatt å opprette laget, og Kjell Berntsen ble valgt som lagets første leder.