Om «På gamle tufter»

”På gamle tufter”, var et prosjekt i regi av utmarkslaget som innebar en registrering av gamle ferdselsårer, setrer, høylaer og andre interessante severdigheter i Sundlia og Skoelvdalen. Torunn og Ivar Foshaug jobbet fram prosjektet med hjelp fra Jan Osvald Berntsen som var med på alle stiene i Skoelvdalen.

Stier ble kartlagt, ryddet og merket. Terrenget frem til setrene og historiske steder underveis er beskrevet. Det er også satt opp en del benker og informasjonstavler på setervollene.

Stirydding