Toresetra

Toresetra 1947 På taket til høyløa står Knut og Hedvig Bjørnås. I bakgrunn skimtes seterstua.

Toresetra ble bygget i 1895 av Tore Knutsen og Gurine Helgesdatter. Tore Knutsen (f.1844-d.1930) fra Tynset, kom til Målselv 1867. En tid bodde han på Grannesset, på østsiden av Barduelva. Han var gift med Gurine Helgesdatter (f.1850-d.1926) fra Kvikne.

Tore var skredder og gårdbruker, og både han og Gurine var arbeidsomme folk. I 1895 kjøpte de en setereiendom av Andreas Svendsen (Svendsvoll),  sørvest for Øverliskaret, og anla ”Toresetra”, med seterstue, fjøs og høyløe. Setervollen lå høgt og fritt, med god utsikt over fjellene omkring.

Flyttinga til setra foregikk i første halvdel av juni, da ble buskapen og alt nødvendig utstyr fraktet til fjells. Seterslåtten startet når slåttearbeidet nede på gården var avsluttet. Graset ble slått med ljå, kjemmet og lagt i trehesjer for tørking. Tørrhøyet ble oppbevart i løer og kjørt ned til bygda på vinterføre, med hest og slede. På skogslåtter ble det benyttet surhøyhøl for oppbevaring av gresset. Dette ble silofor som seinere ble kjørt ned til bygda etter behov. Når setra var i drift ble det også kokt ost og kjernet smør.

Seterdriften varte fram til 1934, men bygningene  ble stående til ut på 1990-tallet.  Eiendommen eies i dag i fellesskap av slekta/etterkommerne etter Tore og Gurine.

Toresætra 1997