Remerking av gamle stier, sætertomter og tufter dokumentert av prosjektet ”På gamle tufter”

På årsmøtet vedtok vi å remerke gamle stier, sætertomter og tufter dokumentert av prosjektet ”På gamle tufter”. Hver gård tar i utgangspunktet initiativ til arbeidet på sin del av prosjektet. Samtidig fjernes gammel merking og tuft/sætertomt ryddes. Det gis tilbakemelding til styret om framgang i arbeidet.

Merkespray er kjøpt inn og kan hentes hos Alf. Stien til Hammerslettsætra og Fossmosætra er ferdig ryddet og merket. De gamle merkene er fjernet. De er vanskelig å se siden de har blitt hvite etterhvert. Flott anledning til å komme seg ut en tur. Ta med ryddesag og øks.