Skuddpremieordning stilles i bero inntil videre

Skuddpremieordningen for privat grunn i Bardu er administrert av SGB (Samarbeidsutvalget for Grunneierlag i Bardu). SGB gjorde 25. mars følgende vedtak:

Vurdering:  Det herske stor usikkerhet med effekt av skuddpremieordningen, og så lenge det ikke foretas takseringer/ tellinger har vi lite grunnlag for å si noe om virkningen av skuddpremier. Samarbeidsutvalget ønsker å se på alternative løsninger for å stimulere til uttak av smårovvilt. Herunder kurs/ opplæring, tilrettelegging for åteplasser, premiering etc.

Vedtak: Skuddpremieordningen innen SGB stilles i bero inntil videre. Det skal jobbes for alternative måter å stimulere til uttak av smårovvilt/ predatorer.