Vis hensyn til hekkende fugler i Skoelvutløpet!

Skoelvutløpet (Der Skoelva renner ut i Barduelva) er et svært viktig hekkeområde for flere arter vannfugler, horndykkere og vadefugler. I de siste årene har også et svanepar etablert seg på en av holmene, og hekker her. Skoelvutløpet er i Bardu kommunes arealplan vedtatt som et svært viktig naturområde verdi A. Nedre Bardu utmarkslag oppfordrer derfor på det sterkeste at fiskere og andre som ferdes i området ikke går i land på holmene, eller beveger seg i båt nært holmene i hekketiden. Spesielt at svaneparet har etablert seg på holmene ser vi på som en stor naturverdi for området, og håper at de og andre fugler ikke blir forstyrret i hekketiden.